Handleidingen aanbieden en kopen van participaties

Aanbieden

Algemeen

 

 • De Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan (de Stichting) heeft participaties uitgegeven aan haar participatiehouders.
 • Voor participatiehouders die hun participatie willen verkopen staat de mogelijkheid open om zelfstandig een koper te vinden en de verkoop ter goedkeuring voor te leggen aan de Stichting.
 • Voor participatiehouders die zelf geen koper hebben, biedt de Stichting door middel van deze website, MARKTSITE genoemd, een platform aan om hun participatie aan te bieden zodat potentiële kopers het aanbod van participaties kunnen raadplegen en een participatie kunnen kopen.
 • Deze website brengt koper en verkoper alleen maar in contact; de Stichting is geen partij in een (beoogde) transactie. De afwikkeling van de koop en betaling vindt rechtstreeks tussen verkoper en koper plaats met inachtneming van de statuten en het participatiereglement van de Stichting, waaronder het voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de Stichting.
 • Registratie op deze website houdt in dat men op de hoogte is van en zich akkoord verklaart met de inhoud van het Reglement van de Markt voor participaties en de Privacy policy van de Stichting. U kunt dit reglement en de privacy policy voorafgaand aan uw registratie raadplegen op deze website. 
Hoe gaat dit in zijn werk?

 

 • Allereerst moet u zich registreren met uw Naam, email en adresgegevens, als volgt:
  • Klik op "Registreren"
  • U krijgt dan een scherm waarin de naam, email etc worden gevraagd: vul dat in
  • Klik onderaan op “Nieuw account aanmaken” 
  • Gebruikersaccount wordt nu opgeslagen, maar is nog niet actief
  • U krijgt nu een mail met een eenmalige login-link 
  • Klik op deze link in de mail, u wordt weer teruggeleid naar de site 
  • Op deze pagina kan een wachtwoord naar wens worden ingesteld 
  • Het account is nu klaar voor gebruik
 • Vervolgens kunt u uw participatie op de website aanbieden voor een periode van 3 maanden en de vaste prijs die u zelf kiest (tab 'Participaties', rechts bovenin). De door u aangeboden verkoopprijs is bindend: u kunt gedurende de looptijd van 3 maanden uw aanbod niet aanpassen. Zolang zich echter nog geen koper heeft aangemeld kunt u wel het aanbod intrekken en de participatie weer opnieuw voor een andere prijs aanbieden.
 • De aangeboden participatie verdwijnt uit het bestand na afloop van 3 maanden. U kunt de participatie desgewenst opnieuw aanbieden.
 • Als een koper op de website aangeeft uw participatie te willen kopen, krijgt u een mail van het secretariaat met de naam en email van de koper. U neemt daarmee contact op en regelt de betaling direct met hem/haar.
 • De aangeboden participatie verdwijnt automatisch uit het bestand van de website zodra een koper zich heeft gemeld.
 • Als u de betaling ontvangen heeft, meldt u dat aan het secretariaat. Een koop komt tot stand onder voorbehoud van goedkeuring door de Stichting. U kunt contact opnemen met het secretariaat voor de registratie van de verkoop.
Kopen

Algemeen
 • De Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan (de Stichting) heeft participaties uitgegeven aan haar participatiehouders.
 • Indien u een participatie wilt kopen, staat de mogelijkheid open om zelfstandig een verkoper te vinden en de verkoop ter goedkeuring voor te leggen aan de Stichting.
 • Daarnaast biedt de Stichting door middel van deze website, MARKTSITE genoemd, een platform aan om het aanbod van participaties te kunnen raadplegen en een participatie te kopen.
 • Deze website brengt koper en verkoper alleen maar in contact. De afwikkeling van de koop en betaling vindt rechtstreeks tussen verkoper en koper plaats met inachtneming van de statuten en het participatiereglement van de Stichting waaronder het voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de Stichting. 
 • Registratie op deze website houdt in dat men op de hoogte is van en zich akkoord verklaart met de inhoud van het Reglement van de Markt voor participaties. U kunt dit reglement voorafgaand aan uw registratie raadplegen op deze website
Hoe gaat dit in zijn werk?
 • Allereerst moet u zich registreren met uw NAW gegevens en email adres.
 • U kiest zelf uw wachtwoord.
 • Vervolgens kunt het aanbod van participaties op de website raadplegen en aangeven een participatie te willen kopen.
 • Zodra u dat gedaan hebt, mailt u aan het secretariaat van de Golfclub uw naam/adres, het bedrag waarvoor de door u gewenste participatie is aangeboden en eventueel andere gegevens die daarbij zijn vermeld, zoals titel of participatienummer. Het secretariaat brengt u in contact met de verkoper; u regelt de betaling direct met hem/haar.
 • De prijs is niet onderhandelbaar: uw intentie tot koop voor de aangeboden prijs is bindend.
 • Als u betaald heeft, meldt u dat aan het secretariaat.
 • De aangeboden participatie verdwijnt uit het bestand van de website.
 • Een koop komt tot stand onder voorbehoud van goedkeuring door de Stichting.
 • U kunt contact opnemen met het secretariaat voor de registratie van de aankoop.